report

SKILL SELECT PROGRAMI DETAYLI ANALİZ VE RAPORLAMA İÇERİĞİ

Avustralya Nitelikli Göçmenlik Programı (Skill Select) kapsamında göçmen adaylarına danışmanlık ve başvuru hizmeti vermekteyiz. Bu servisimizin ilk aşaması puan analizi ve durum raporlamasıdır. Bu işlemde bize iletilen adayların  detaylı CV si  ve bilgiler ışığında göçmenlik programına durumlarının uygunluğu aşağıdaki sıralamaya göre yapılmaktadır.

1.     CANDIDATE PERSONAL INFORMATION/ADAY BİLGİLERİ
Eğitim ve İngilizce Düzeyi Analizi. Eğitimin Uluslararası ve Ulusal Kurumlarda Full Akreditasyonunun Analizi (Washington Accord, MUDEK…vs)

2.       WORK EXPERIENCE ANALYSIS/İŞ DENEYİMİ ANALİZİ
Meslek deneyimlerin ayrı ayrı sürelerinin ay/yıl olarak analizi yapılmaktadır.

3.       RPL AND CDR NECESSITY ANAYSIS/RPL YADA CDR GEREKSİNİMİ ANALİZİ
ACS ve EA kurumlarının tam akredite olmayan akademik dereceler için talep ettikleri RPL ve CDR çalışmasının gerekliliğinin analizi yapılmaktadır.

4.      ASSESSMENT BODY CRITERIA INFORMATION AND IMPORTANT NOTICES/MESLEK ODALARININ ÖNEMLİ KRİTERLERİ HAKKINDA NOTLAR-BİLGİLENDİRME
Meslek odalarının akreditasyon ön koşullarının tespitini içerir

5.       PROFESSIONS SEEKING TO BE QUALIFIED/NOMINE EDİLEBİLECEK MESLEKLERİN BELİRLENMESİ
Adaylar, tek bir meslek üzerinden başvurularını yapmak istedikleri halde avantaj yaratabilecek ve adayın eğitim ve mesleki deneyimine uygun alternatif mesleklerin belirlenmesini içerir. Meslek analizimizde hangi mesleğin hanfi meslek odası tarafından akredite edildiğini ve SOL yada CSOL listelerindeki durumu da belirlenmektedir.

6.      DEPENDANT APPLICANT/ EŞ DURUMUNUN BELİRTİLMESİ
Bu çalışmada sadece eş durumunun varlığı ve eşlerin kalıcı vize için gerektirdiği şartlar üzerinde durulmaktadır. Eş durumundan puan alabilme olasığı da değerlendirilmektedir. Ancak, ana başvuru sahiplerine ek olarak eşin CV sininde aynı raporda değerlendirilmesi talep edilirse “ iki kişi için ön analiz çalışması” yapılması gerekmektedir.

7.  PROFESSION DESCRIPTIONS FROM ANZCO-MESLEK TANIMLARI
Avustralya ve Yeni Zelanda Meslekler Rehberi (ANZCO) esas alınarak nomine edilecek olan meslek yada mesleklerde aranan görev ve sorumluluklar hakkında orijinal kaynaklardan bilgiler bulunmaktadır.

8.  BRIEF INFORMATION ABOUT SKILL SELECT PROGRAM/SKILL SELECT PROGRAMI GENEL TANIMI ve ÖNŞARTLAR
Skill Select/Kalifiye Göçmenlik Programı ana kriteleri ve bu sistemin aşamaları hakkında diagramlarla bilgi verilmektedir.

9.  STATE and TERRITORY SPONSORSHIP OPTIONS/EYALET ve BÖLGE  SPONSORLUK  ANALİZİ
Eyalet sponsorluğu imkanlarının analizi  özellikle meslekleri sadece CSOL listesinde olanlar için yada ek puan ihtiyacından veya mesleki kota durumundan dolayı Eyalet Sponsorluğu almak zorunda olanlar için önemlidir. Bu analizde,  nomine edilecek mesleklerin  eyalet meslek ihtiyaç listelerindeki durumu eyaletlere göre tek tek listelenmekte, ön kriterleri  ve değişik istatistiklerin analizi gibi önemli parametrelere bakılmakta olup profesyonel bir çalışma gerektirmektedir.

10. POINT ESTIMATION –PUAN HESAPLAMASI
Skill Select Programı puan temelli bir sistem olduğu için yaş, mesleki deyim, ingilizce düzeyi gibi kişisel özelliklerin objektif bir gözle değerlendirilmesi ve alınabilecek puanların tam olarak belirlenmesi çok önemlidir. Kalıcı Vize (PR) için Davetiye Başvurusu  olan EOI aşamasında puanların doğru ve tam olarak belirtilmesi önemlidir. Bu aşamada puanların yanlış analizi “Kalıcı Vize” alabilme şansı yüksek olunduğu halde bazı durumlarda vizenin reddine yol açabilmektedir. Bütün olumlu ve olumsuz olasılıklara karşın puan analizinin değişik senaryolara göre yapılması gerekmektedir. Raporlarımızda bu senaryo çalışmaları aşağıdaki başlıkta  belirtildiği gibi yapılmaktadır:

tablo rapor web sitesi

11.  PUAN ANALİZİ SENARYO ÇALIŞMASI

Bu bölümde Puan Analizinde üzerinde çalışılan senaryolar ve puanların hangi faktörlere göre hesaplandığı her bir senaryoya göre  analiz edilir.

12. MESLEKİ KOTA-OCCUPATION CEILING –ANALİZİ
Mesleklerin Skill Select Programı tarafından belirlenen kotalarının miktarı ve rapor tarihi itibariyle bu kotanın ne kadarının doldurulabildiği sayı ve yüzdelerle ifade edilip Kalıcı Vize başvuru davetiyesinin çıkma süresi hakkında projeksiyonlar yapılmaktadır.

13. EYALET SPONSORLUĞU VIZESI –SC190 İSTATİSTİKLERİ
Rapor tarihinden önce en son onaylanan eyalet sponsorluklarının eyaletlere göre dağılımı ve ayrıca rapor tarihine kadar verilen toplam davetiye sayısının yine eyaletlere göre dağılımının istatistikleri verilmektedir.

14. DETAILED ANALYSIS/ DETAYLI ANALİZ
Aşağıdaki Analizler yapılmaktadır:

  •   Puan hesaplaması sonucuna göre hangi mesleğin iş deneyimi puanını arttırabileceği,
  •   Eyalet ve Bölge listelerinde hangi mesleğin veya mesleklerin en avantajlı olduğu,
  •   Meslek akreditasyonu açısından hangi mesleğin kolay ve ekonomik olduğu
  •  Meslek Kotası açısından hangi mesleğin en avantajlı konumda olduğu

15. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu bölümde raporda analizi yapılan yukarda bahsi geçen bütün faktörler topluca değerlendirilir ve bir eylem planı tavsiye edilir. Eğer Avustralya’da eğitim gibi bir seçenek avantajlı olacaksa bunun hakkında da bilgi verilmektedir. Ayrıca bazı adayların kişisel veya aile durumları ile ilgili yapılması gereken tavsiyeler varsa bunlara da yer verilmektedir.

16. PROCESSING TIMES – SÜRELER
Bu bölümde Meslek akreditasyonu, EOI, Eyalet Sponsorluğu ve Kalıcı Vize Başvurusu-PR işlemlerinin ne kadar sürebildiği eldeki mevcut resmi bilgiler baz alınarak değerlendirilmektedir.

17. COSTS-ÜCRETLER
Bu bölümde Meslek akreditasyonu, Eyalet Sponsorluğu ve Kalıcı Vize Başvurusu-PR işlemleri için ödenmesi gereken ücretler hakkında bilgi verilmektedir.

 SKILL SELECT DETAYLI ANALİZ RAPORU ÜCRETİ

Bu servisimizin ücreti için bizimle iletişime geçiniz.

pre ass report interview