COĞRAFYA

Yüzölçümü yaklaşık sekiz milyon km2 olan Avustralya, Avrupa kıtasından %50 oranında daha büyüktür. Yirmiüç milyon nüfusa sahip olan ülkede kilometrekare başına düşen kişi sayısı temel alındığında dünyanın nüfus yoğunluğu açısından en düşük ülkesidir.
Avustralya dünyanın en eski kara parçalarından biridir. Avustralya dünyanın insan yaşayan en büyük adası ve dünyanın en büyük altıncı ülkesidir. Ayrıca arazisinin sadece yüzde altısının tarıma elverişli oluşu ile en kurak ülkeler arasındadır.

Mesafeler çok uzak olup, ziyaretçiler bazen ülkenin büyüklüğüne ve bir şehirden diğerine yolculuk süresinehayret ederler. Avustralya doğudan batıya 4000, kuzeyden güneye ise 3700 km uzunluktadır. Sydney’den Perth’e uçakla seyahat beş saat sürmektedir.Toplam yüzölçümü ise Amerika Birleşik Devletleri ile hemen hemen aynı (Alaska hariç), Hindistan’ın iki katından fazla ve İngiltere’nin ise 32 katı kadardır.

İKLİM

İklim Avustralya dünyanın en kurak ülkelerinden biridir. Ülkenin iç kesimlerinin büyük bir kısmı düz, çıplak ve seyrek nüfusludur. Öte taraftan Kuzey Avustralya’nın çoğu tropik iklime sahiptir. Queensland’in bazı kısımlarında, Batı Avustralya’nın kuzeyinde ve Kuzey Bölgesinde (Northern Territory), Ocak – Mart ayları arasındaki nemli mevsimde muson tipi yağmur yağar. Gerçekte Avustralya o kadar büyüktür ki, kar ve dondan kızgın sıcağa kadar değişen çoğu iklim koşullarını bünyesinde barındırmaktadır. En soğuk bölgeler Tasmanya ve Avustralya ana kıtasının güney-doğudaki yüksek bölgelerindeki alplerdir. En sıcak bölgeler ise, kıtanın orta-batı kesimindedir.

ÇEVRE

Avustralya, umulmadık çeşitlilikteki bitki ve hayvan örtüsü ile birbirinden oldukça farklı yapıdaki arazi manzaralarına sahiptir ve çevresini ve zengin ve özgün biyolojik çeşitliliğini koruyup muhafaza etmeyi görev bilmektedir. Kıta Avustralya’sının yüzde 10’dan fazla bir kısmı (yaklaşık olarak 77 milyon hektar) koruma altına alınmıştır. Bundan başka, Kuzey Queensland kıyısında yer alan Great Barrier Reef Marine Parkı’nın da içinde olduğu 65 milyon hektarlık deniz alanı da korumaya alınmıştır. Avustralya’nın 17 bölgesi Dünya Kültürel Mirası Listesi’nde yer almaktadır. Bu bölgeler arasında Great Barrier Reef, Tasmanya Kırsalı, Queensland’in Nemli Tropik Bölgeleri (Wet Tropics of Queensland), Kakadu Milli Parkı, Kuzey Bölgesi’ndeki Uluru-Kata Tjuta Milli Parkı, Lord Howe Adalar Grubu ve Avustralya’nın MerkezDoğu Yağmur Orman Yatakları (Central Eastern Rainforest Reserves ) bulunmaktadır.

KÜLTÜREL DEĞERLER

İstikrarlı, barış ve refah içinde olan toplum yapısını korumak için tüm milletlerden Avustralya’lıların, Avustralya toplumunun temelini oluşturan ortak prensip ve değerlere sahip çıkmaları beklenmektedir. Bu değerler Avustralya’nın hür ve demokratik toplum yapısının temelini oluşturmaktadır. Bunlar aşağıda belirtilmiştir:

  • Her ferdin eşitliği ilkesine, özgürlük ve itibarına saygı
  • İfade üzgürlüğü
  • İnanç özgürlüğü ve laik yönetim
  • Bir grup veya kuruluşa katılma özgürlüğü
  • Parlamenter demokrasi ve hukukun üstünlüğüne saygı
  • Kanun önünde eşitlik
  • Kadın erkek eşitliği
  • Fırsat eşitliği
  • Barışçıl olma
  • Hoşgörü, karşılıklı saygı ve yardıma muhtaç olanlara karşı merhametli olma gibi duyguları kucaklayan bir siyasi ve sosyal eşitlikçilik ruhu

Avustralya göçmenleri farklı kültürel ve dini kökenlerden gelmiş olmakla beraber, bunlar Avustralya’ya başarılı bir şekilde yerleşmişler ve topluma entegre olmuşlardır. Diğer taraftan Avustralya, bu göçmenlerin sağladığı sosyal, kültürel ve ekonomik katkılarla kendini zenginleşmiştir. Avustralya toplumunun bugün için önemli olan yönlerinden biri de halkın kültürel çeşitliliğinin yanısıra, bunların güçlü ve birleştirici bir azimle Avustralya’ya gösterdikleri bağlılığın seviyesidir. Avustralya’lılar komşu olarak bir arada yaşayabilmek için kişisel farklılıklarını dikkate almazlar. Avustralya yasaları kapsamında tüm Avustralya’lıların kendi kültür ve inançlarını ifade etme ve Avustralya’nın ulusal hayatına özgürce katılma hakları vardır. Diğer taraftan herkesin, bu kitabın giriş kısmında belirtilen Avustralya’nın yaşam tarzını destekleyen prensiplere ve ortak değerlere bağlılık göstermesi beklenmektedir.

YÖNETİM BİÇİMİ

Avustralya bir temsili demokrasi ülkesidir – yani Avustralya vatandaşlarının katılımcı olup, söz haklarını kullanabilecekleri bir parlamenter hükümet sistemidir. Sistem demokratik geleneklere dayalıdır ve dini hoşgörüyü ve bir grup veya kuruluşa katılma hürriyetini teşvik eder. Avustralya ulusal hükümeti bünyesindeki kurum ve uygulamaların İngiliz ve Kuzey Amerika gelenekleri ile oldukça fazla ortak yönleri vardır. Federal Avustralya, 1 Ocak 1901’de Avustralya Anayasası’nın yürürlüğe girmesi ile federal bir devlet olarak kuruldu. Avustralya ulusal hükümetinin çerçevesini, Avustralya Anayasası belirler. Anayasa’ya göre, Federal (veya ulusal) hükümet ve altı eyalet hükümetinden oluşan bir federal hükümet sistemi mevcuttur. Bundan başka Federal Parlamento tarafından hemen hemen eyaletler gibi işleyen ve kendini yöneten bölgeler kurulmuştur. Ayrıca, bazı yerel sorunlarla ilgilenmeleri amacıyla (örneğin, parklar, yerel yollar ve çöp toplama) eyalet ve bölgeler tarafından kurulan yerel yönetimler mevcuttur.