GÜÇLÜ EKONOMİ

Avustralya’nın açık, esnek ve rekabet gücü yüksek olan güçlü bir pazar ekonomisi vardır. İş ortamı bakımından belirgin ve uluslararası yatırım bakımından çekici olan istikrarlı ve modern bir kurumsal yapılaşması vardır. Avustralya ayrıca güvenilir yerel ve uluslararası ulaşım sistemi, dünya standartlarındaki bilgi ve telekomünikasyon teknolojisi, çokdilli ve oldukça yüksek becerili işgücü ve ticaret yönetmelik sistemi ile büyük ölçekli bir bölgesel finansman merkezidir. Avustralya Borsa Piyasası, pazar kapitülasyonu ölçeğine göre dünyanın en büyük sekizinci borsasıdır.

Avustralya, yılda 400 milyar dolardan fazla olan mal ve hizmetlerdeki iki yönlü ticaret hacmi ile (toplam dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 1’i) dünya ticaretinde önemli ülkelerden biridir. Avustralya’nın en büyük ticaret ortağı Japonya’dır ve bunu sırasıyla Çin, A.B.D, Singapur, İngiltere ve Güney Kore Cumhuriyeti izlemektedir.

İŞ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Avustralya’nın iş dünyası oldukça rekabetçi bir yapıadadır. Yeni gelenlerin ne kadar çabuk iş bulabilecekleri ekonomik etkenlere, nitelik ve becerilere, aranan işin cinsine ve lokasyona bağlıdır.

Göçmenlerin Avustralya’ya gelmeden önce iş imkanları ve yapmak istedikleri iş bakımından özel koşulların ve ihtiyaçların olup olmadığı konusunda bilgi edinmeleri gerekir. Avustralya’da çoğu işler için başvuru sahibinin bir Avustralya eyalet veya bölge makamınca ehliyetli olması ve/veya bir meslek veya endüstri kuruluşunun/ meslek odasının üyesi olabilecek özelliklere sahip olması gerekmektedir.

Avustralya’da ücret ve çalışma koşulları şu şekilde belirlenebilir:

  • Bir çalışma koşulları anlaşması
  • Bir yasal anlaşma (Avustralya İşyeri Anlaşması veya Toplu Sözleşme) veya
  • Genel yasalar çerçevesinde bir anlaşma.

Avustralya’da tüm işler ve meslekler kadın ve erkeklere açıktır. Çalışanları cinsiyet, ırk, engellilik, dini inanç ve cinsel eğilimlerinden dolayı adil olmayan muamalelere ve ayrımcılığa karşı koruyan kanunlar vardır. Eşit İş Fırsatı yasaları, işyerlerinde kariyer fırsatlarının, meslekte ilerleme ve meslek eğitiminin keyfi muamele veya ayrımcılığa değil, çalışan kişinin beceri ve tecrübelerine dayanmasını gerekli kılar.

Avustralya yasalarına göre çalışanlar bir sendikaya üye olmayı (veya olmamayı) tercih edebilirler.

Eğer yurt dışında eğitim görmüş olan Avustralya’da sürekli oturum izinli profesyonel bir kimse iseniz, Yurtdışı Becerilerini Tanıma Ulusal Ofisi (National Office of Overseas Skills Recognition (NOOSR)) size yardımcı olabilir.

İşle ilgili ve becerilerin tanınması konularındaki özel bilgiler şu sitelerde bulunabilir:

VERGİ

Tüm Avustralya’lıların, gelirlerinin belli bir miktarın üzerinde olması durumunda her yıl vergi ödemeleri gerekmektedir. Vergiye tabi gelir bir işten elde edilen maaş, ticaret gelirleri ve banka faizleri ve diğer yatırımlardan elde edilen faiz gelirlerini kapsar.

Çoğu mal ve hizmetlerde ödeyeceğiniz fiyatın içinde olan az miktarda bir vergi vardır. Bu vergi, Mal ve Hizmetler Vergisi (Goods and Services Tax (GST)) olarak bilinir. Avustralya Hükümeti tarafından toplanan vergiler sosyal güvenlik hizmetleri, sağlık hizmetleri, savunma ve karayolları gibi altyapılar için kullanılır. Eyalet ve bölgeler de belirli işlem ve hizmetlerden dolayı vergi toplarlar (bunlara damga vergisi (stamp duties) denir). Bu paralar eyalet ve bölgelerdeki polis gücü, hastane ve eyalet karayolları ve yerel yollar gibi hizmet ve altyapı sistemlerinin sağlanmasında kullanılır.

Avustralya mali yılı her yıl 1 Temmuz ile 30 Haziran tarihleri aarsındadır. Avustralya yasalarına göre çoğu kimselerin her yıl tüm kaynaklardan elde ettikleri gelirleri ve ödedikleri vergiyi gösteren vergi beyannamesi vermeleri gerekmektedir. Çoğu hallerde vergi, işverenler tarafından doğrudan maaştan kesilir ve Avustralya Vergi Dairesi’ne (Australian Taxation Office (ATO)) ödenir.

EMEKLiLİK FONU

Emeklilik fonu, çalışan kimselerin emekli oldukları dönemde harcayacak paraları olmasını öngören bir tasarruf programıdır. Avustralya’da çalışan hemen hemen herkesin bir emeklilik fonuna üye olması ve işverenlerin çalışanların emeklilik fonuna yasa gereği katkıda bulunmaları gerekir. Buna İşveren Emeklilik Garantisi (Employer Superannuation Guarantee) katkısı denir.

Emeklilik ve vergi konusunda ayrıntılı bilgi Avustralya Vergi Dairesi’nden elde edilebilir.

Telefon: 132 861
İnternet: www.ato.gov.au