1- Avustralya resmi dili ve konuşma dili nedir?

Avustralya’nın resmi dili ve aynı zamanda eğitim dili İngilizce’dir. Bununla beraber Avustralya yaklaşık olarak 200 kadar ülkeden gelen göçmenlerden oluşan bir ülke olduğu için ve her millete kendi dilini konuşma serbetliği verildiği için ülkede konuşulan dil sayısı oldukça fazladır. Ancak bütün eğitim kurumlarında ve bütün iletişim araçlarında, devlet ve özel kurum ve kuruluşlarda ulusal resmi dil İngilizcedir.

2- Avustralya İngilizcesi kolay anlaşılabilir mi?

Avustralya’da konuşulan İngilizce, İngiltere, Kanada ve A.B.D gibi diğer İngilizce konuşulan ülkelerden çok farklılık göstermez ve kullanılan gramer ve cümle yapıları standart bir İngilizcedir. Bununla beraber bazı kelime ve ifadeler çok kullanım nedeniyle Avustralya’ya özgü bir nitelik kazanmışlardır. Bunların bazıları Avustralya’ya yeni gelenler için ilginç ve şaşırtıcı olabilir. Konuşma dilindeki kelimeler ve argo sözcüklerin farklı kaynakları mevcuttur. Bunların bazıları uzun sözcüklerin bir kısaltmasıdır. Bunların çoğu ise, kuzey İngiltere’den gelen göçmenler tarafından önceden kullanılan ve daha sonra Avustralya sözcükleri olarak adapte edilen ifadelerdir.

3- Avustralya devamlı sıcak bir iklime mi sahiptir?

Avustralya dünyanın en kurak ülkelerinden biridir. Ülkenin iç kesimlerinin büyük bir kısmı düz, çıplak ve seyrek nüfusludur. Öte taraftan Kuzey Avustralya’nın çoğu tropik iklime sahiptir. Queensland’in bazı kısımlarında, Batı Avustralya’nın kuzeyinde ve Kuzey Bölgesinde (Northern Territory), Ocak – Mart ayları arasındaki nemli mevsimde muson tipi yağmur yağar. Gerçekte Avustralya o kadar büyüktür ki, kar ve dondan kızgın sıcağa kadar değişen çoğu iklim koşullarını bünyesinde barındırmaktadır.

4- Avustralya’nın yönetim biçimi nedir?

Avustralya bir temsili demokrasi ülkesidir – yani Avustralya vatandaşlarının katılımcı olup, söz haklarını kullanabilecekleri bir parlamenter hükümet sistemidir. Sistem demokratik geleneklere dayalıdır ve dini hoşgörüyü ve bir grup veya kuruluşa katılma hürriyetini teşvik eder. Avustralya ulusal hükümeti bünyesindeki kurum ve uygulamaların İngiliz ve Kuzey Amerika gelenekleri ile oldukça fazla ortak yönleri vardır.

5- Avustralya Toplumu hep İngiliz kökenli kişilerden mi oluşur?

Avustralya’nın yerli halkı olan Aborijinler ve Torres Strait Adalılar en az 40 000 yıldan beri; hatta belki de 60 000 yıla yakın bir süredir Avustralya’da yaşamaktadırlar. Avustralya’nın geri kalan halkı Avrupa’lıların 1788’de Avustralya’ya yerleşmeye başlamasından sonra yaklaşık olarak 200 kadar ülkeden gelen göçmenler ya da bu göçmenlerin torunlarından oluşmaktadır. 1945’te Avustralya’nın nüfusu yedi milyon kadardı. Bu tarihten sonra 6.5 milyondan fazla göçmen (675 000 kadar sığınmacı dahil) Avustralya’ya yerleşmiştir. Bugün Avustralya’nın nüfusu 23 milyon olup, bunların yüzde 43’ünün kendisi veya bir ebeveyni yurt dışında doğmuştur.

6- Avustralya’da Trafik Nasıldır?

Motorlu taşıt kullanmayla ilgili düzenlemeleri, eyalet ve bölge hükümetleri yapar. Avustralya’da bir kimsenin motorlu taşıt kullanabilmesi için kişilerin sürücü ehliyeti olması ve taşıtın tescilli olması gerekir.Trafik kurallarına uymamak veya kanuna aykırı davranmak, yüksek para cezalarının verilmesine, ehliyetin iptal edilmesine ya da hapis cezasına neden olabilir. Otomobilde seyahat eden herkesin kemer takma zorunluluğu vardır (küçük çocukların veya bebeklerin ise onaylanmış bir koruyucu sistem takmaları gerekmektedir). Avustralya’da trafik yolun sol tarafından akar.

7- Avustralya Halkının Giyim Tarzı Nasıldır?

İnsanlar tarafından giyilen elbiselerin çeşitliliği, iklimdeki çeşitlilikte olduğu gibi Avustralya halkının çeşitliliğini yansıtmaktadır. Giyim konusunda herhangi bir kanun veya kural mevcut değildir; ancak iş ortamında belirli giysilerin giyilmesi zorunludur – çoğu işyerlerinde bir giyim standardı vardır.

İş ortamının dışında giyim kişisel tercihe bağlıdır – çoğu kimseler rahatlık, sosyal ortam ve hava koşullarına uygun olarak giyinirler. Klüpler, sinemalar ve diğer yerler, gelenlerin düzgün ve temiz elbise ve uygun ayakkabı giyinmelerini talep ederler. Birçok Avustralya’lı plaja ve denize yakın yerlerde yaşar. Sıcak günlerde plaj ve çevresinde yüzme kostümleri veya açık elbiseler giyebilirler. Diğer ülkelerden gelenler kültürlerine uygun olan elbiseleri giyebilirler.

8- Avustralya’da Ev Fiyatları ve Kiralar Yüksekmidir? Kiralık Ev Nasıl Bulabilirim?

Başta Sydney, Perth, Melbourne ve Canberra olmak üzere ev ve apartman dairelerinin (Avustralya’da genelde ‘unit veya flat’ denir) fiyatları oldukça yüksektir. Ev veya daire kiralama veya satınalma işlemleri genel olarak ehliyetli bir emlak acentası tarafından yürütülür. Mülklerin alınıp satılması veya kiralanması şahsen de mümkün olsa bile, buna karar vermeden önce bir avukata danışmak akıllıca olabilir. Satılık ve kiralık mülkler günlük gazetelerin yanısıra (en çok Cumartesi günleri), emlakçılar kanalıyla çeşitli internet sitelerinde ilan edilirler. Bir yeri kiralarken genel olarak önden bir aylık kira bedeli miktarında bir depozit ve bir aylık kira ödenir. Bu depozit normal olarak gerekli tamir ve temizlik mastafları düşüldükten sonra kiracıların evi boşaltmasından sonra kiracıya iade edilir.

Bunun dışında ev ve oda paylaşımı (share accommodation) özellikle son yıllarda popüler olmuştur. Çoğunlukla öğrencilerin, Avustralya’ya çalışmak amacıyla geçici olarak gelenlerin ve uzun sureli kalan turistlerin tecih ettiği bir konaklama biçimi olsa da ev paylaşımı yapan evli çiftlerin sayısı gittikçe artış göstermektedir. Bu tür ev-oda paylaşımı için en yaygın kaynaklar Internet ortamı olsa da hafta sonu gazetelerinde, Üniversitelerin ve çoğunlukla uluslararası öğrencilerin devam ettikleri okulların öğrenci duyuru panolarında ev-oda paylaşımı ilanları bulunabilir. Evin ana kiracisı yasal olarak evden sorumlu olmakla beraber elektrik, su gibi giderlerin yasal sorumlusu da kendisidir. Bu evlerde haftalık veya aylık kira ödemek mümkün olmakla beraber ana gider faturaları genelde kiraya dahildir; ancak bazı ev sahipleri faturaları kiradan ayrı tutabilirler. Bu tür konaklam biçimi için Internet’ teki en güvenilir kaynaklar;

www.realestate.com.au
www.gumtree.com.au
www.flatmates.com.au

9- Türkiye deki Sürücü Belgemle Avustralya’da Araç Kullanabilirmiyim?

Sürücü Belgesi sisteminde genel olarak 3 aşamalı bir system uygulanır.

  • Acemi Sürücü (L): yeni ehliyet alanlar yada başka bir ülkeden kısa süre once ehliyet alanlar için ve Avustralya’da sürücü ehliyeti almak isteyenlerin almaları zorunlu ilk ehliyetdir. Eyaletlere göre uygulaması değişiklik gösterse de gene olarak yazılı bir sınavdan sonra alınan ancak 6 ay boyunca tam (full) ehliyetine sahip bir kişi olmadan araç kullanılmasını sınırlayan bir ehliyetdir.
  • Geçici (P)- Acemi sürücü ehliyetindeki “Bir full ehliyet sahibi kişi aynı araçta olmadan araç kullanılmaz” şartı olmasa da alkol tüketimi ve araç tipi konusunda şartlar vardır.
  • Tam (Full)- L ve P ehliyet sahiplerine uygulanan kısıtlamalardan muaf olunduğu halde bu durum genel trafik kurallarına uyulması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Full ehliyet sahiplerinin bilgisayar ortamında teori ve gerçek trafik ortamında direksiyon sınavlarını geçebilmeleri gerekmektedir.

Bazı eyaletler Avustralya dışından edinilen ehliyetler -İngilizce tercümeleri mevcut olması şartıyla- Avustralya’ya ilk giriş tarihinden itibaren 3 ay, bazı eyaletlerde süre sınırlaması getirmeksizin bu ehliyetlerle araç kullanılmasına izin vermektedir.

10- Avustralya’ da Çocukların İlkokula Başlama Yaşları Nedir? Hangi Okullara Gidebilirler?

Avustralya yasalarına göre çocukların 5 ve 15 yaşları arasında okula gitmeleri zorunludur. Ancak bu yaşlar eyalet ve bölgeler arasında biraz farklı olabilir. Hükümet devlet okullarında ücretsiz eğitim imkanı sağlar (geçici vize sahibi olan öğrencilerin okul ücretini tam olarak ödemeleri istenebilir). Çoğu öğrenciler kilise ve diğer gruplar tarafından yürütülen özel okullara giderler; ancak bu öğrencilerin bu okullara ücret ödemesi gerekir.

11- Avustralya’ya gelen göçmenler veya çalışma vizesi olanlar için iş konusunda Avustralya’da başvurulacak İnternet kaynakları hangileridir?

Yurt dışında eğitim görmüş olan Avustralya’da sürekli oturum izinli profesyonel bir kimse iseniz, Yurtdışı Becerilerini Tanıma Ulusal Ofisi (National Office of Overseas Skills Recognition (NOOSR)) size yardımcı olabilir. İşle ilgili ve becerilerin tanınması konularındaki özel bilgiler şu sitelerde bulunabilir:

Bunun dışında www.seek.com.au en çok başvurulan iş ve çalışan arama sitesidir.

12- Avustralya’da emeklilik sistemi varmıdır?

Emeklilik fonu, çalışan kimselerin emekli oldukları dönemde harcayacak paraları olmasını öngören bir tasarruf programıdır. Avustralya’da çalışan hemen hemen herkesin bir emeklilik fonuna üye olması ve işverenlerin çalışanların emeklilik fonuna yasa gereği katkıda bulunmaları gerekir. Buna İşveren Emeklilik Garantisi (Employer Superannuation Guarantee) katkısı denir. Emeklilik ve vergi konusunda ayrıntılı bilgi Avustralya Vergi Dairesi’nden elde edilebilir.