AVUSTRALYA KALİFİYE GÖÇMENLİK LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİK

eni ve güncelleştirilmiş bir meslek listesi Avustralya İçişleri Bakanlığı- the Department of Home Affairs- tarafından açıklandı. Yeni listeye koreograf, Jeofizikçi, futbolcu, multimedya uzmanı gibi meslekler eklenerek toplam 176 olan meslek sayısı 212 e yükseltildi.Diğer bir değişiklik ise Kısa vadeli listenin-STSOL- bir parçası olan 27 mesleğin Orta ve Uzun Vadeli Listeye-MLTSSL- taşınması oldu. Değişiklikler sonrasında Bağımsız Vize (alt sınıf 189) programına 212 meslek uygun hale gelirken bu sayı Eyalet Sponsorlu vize (190 alt sınıfı) de 427 meslek olarak güncellendi. Ek olarak toplam 216 meslek Kalıcı İşveren Sponsorluk vizesi-Employer Nomination Scheme visa (subclass 186) ve 508 Meslek geçici kısa dönem işveren sponsorluk (TSS) visa (subclass 482) listelerinde yerini aldı. Listelere eklenen meslekler ve liste değişikliği aşağıdaki gibidir:

Orta Ve Uzun Dönem Straejik Meslek Listesine –MLTSSL- Dahil Edilen Meslekler
• Arts administrator or manager (139911)
• Environmental manager (139912)
• Dancer or choreographer (211112)
• Music director (211212)
• Musician (instrumental) (211213)
• Artistic director, (212111)
• Statistician (224113)
• Economist (224311)
• Mining engineer (excluding petroleum) (233611)
• Petroleum engineer (233612)
• Engineering professional (nec) (233999)
• Chemist (234211)
• Food technologist (234212)
• Environmental consultant (234312)
• Environmental research scientist (234313)
• Environmental scientist (nec) (234399)
• Geophysicist (234412)
• Hydrogeologist (234413)
• Life scientist (general) (234511)
• Biochemist (234513)
• Biotechnologist (234514)
• Botanist (234515)
• Marine biologist (234516)
• Microbiologist (234517)
• Zoologist (234518)
• Life scientist (nec) (234599)
• Conservator (234911)
• Metalurgist (234912)
• Meteorologist (234913)
• Physicist (all) (234914)
• Natural and physical science professionals (nec) (234999)
• University lecturer (242111)
• Audiologist (252711)
• Speech pathologist (252712)
• Multimedia specialist (261211)
• Software and applications programmers (nec) (261399)
• Horse trainer (361112)
• Tennis coach (452316)
• Footballer (452411)
Kısa Dönem Meslek Listesinden –STSOL- Çıkartılan Meslekler
• Aquaculture farmer (121111)
• Cotton grower (121211)
• Fruit or nut grower (121213)
• Grain, oilseed or pasture grower (Aus) / field crop grower (NZ) (121214)
• Mixed crop farmer (121216)
• Sugar cane grower (121217)
• Crop farmers (nec) (121299)
• Beef cattle farmer (121312)
• Dairy cattle farmer (121313)
• Mixed livestock farmer (121317)
• Pig farmer (121318)
• Sheep farmer (121322 )
• Livestock farmers (nec) (121399)
• Mixed crop and livestock farmer (121411)
• Visual arts and crafts professionals (nec) (211499)
• Dentist (252312)
• Anaesthetist (253211)
• Textile, clothing and footwear mechanic (323215)
• Watch and clock maker and repairer (323316)
• Chemical plant operator (399211)
• Library technician (399312)
• Arts administrator or manager (139911)
• Dancer or choreographer (211112)
• Music director (211212)
• Artistic director (212111)
• Tennis coach (452316)
• Footballer (452411)
Kırsal Bölge Meslek Listesine –Regional Occupation Liste- Dahil Edilen Meslekler
• Aquaculture farmer (121111)
• Cotton grower (121211)
• Fruit or nut grower (121213)
• Grain, oilseed or pasture grower (Aus)/field crop grower (NZ) (121214)
• Mixed crop farmer (121216)
• Sugar cane grower (121217)
• Crop farmers (nec) (121299)
• Beef cattle farmer (121312)
• Dairy cattle farmer (121313)
• Deer farmer (121314)
• Goat farmer (121315)
• Mixed livestock farmer (121317)
• Pig farmer (121318)
• Sheep farmer (121322 )
• Livestock farmers (nec) (121399)
• Mixed crop and livestock farmer (121411)
• Dentist (252312)
• Anaesthetist (253211)