Avustralya göçmenler, öğrenciler ve ziyaretçiler için Dünya’nın en popüler destinasyonlarından biridir.

Avustralya Hükümeti bütün vize ve vatandaşlık işlerinin sorumluluğunu kısaca DIBP olarak bilinen Department of Immigration and Border Protection devlet kurumuna vermiştir. DIBP’ nin merkezi Avustralya’nın başkenti Canberra’ da olmakla birlikte Avustralya’nın büyük şehirlerinde ve Avustralya Dışında Avustralya Büyükelçilikleri ve Konsolosluklarında ofisleri vardır.

DIBP verilerine göre 2013-2014 yılında Avustralya’ya sadece seyahat etmek isteyen 3 556 230 kişiye turist vizesi verilmekle beraber 190 binin üzerinde de kalıcı göçmenlik vizesi verilmiştir*. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere Avustralya vize sistemi oldukça kompleks olabilen, zaman zaman bu konuda eğitim görmüş, kayıtlı ve kanuni yükümlülüklerin farkında olan uzman danışmanların yardımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kişiler Avustralya’da Migration Agent (Göç Acentası) olarak tanınmaktadır ve Avustralya Göçmenliği kanun ve mevzuatları hakkında kayıt öncesinde ve sonrasında devamlı olarak eğitimlerden geçmek zorundadırlar. Avustralya da faaliyet gösteren ve ücret karşılığı profesyonel göç danışmanlığı yapan göç acentaları DIBP’ in bir yan kurumu olan OMARA (Office of the Migration Agents Registration Authority) e kayıtlı olmak zorunda ve meslek etik ilkelerine (Code of Conduct) uymak zorundadırlar. Code of Conduct’in güncel kopyasına ulaşabilmek için: https://www.mara.gov.au/becoming-an-agent/professional-standards-and-obligations/code-of-conduct Her göç acentasının kendine özgü bir kayıt numarası vardır. Academic Link Göç Danışmanları MARA tarafından kayıtlı göç acentalarıdır. Danışmanlarımız Avustralya vize ve göçmenlik konularında sizlere en profesyonel hizmeti vermeye kendilerini adamışlardır.

Avustralya vizeleri, kalıcı (Permanent) ve geçici (Temporary) vizeler olmak üzere iki ana kısma ayrılır.

*Kaynak: http://www.immi.gov.au/media/statistics/pdf/visitor/visitor-visa-quarterly-report-june14.pdf