Avustralya Güney Yarımküre de bulunduğu için akademik öğretim yılı Güney  Yarımküre nin takvim yapısına göre düzenlenmiştir.

Orta öğrenim de yıl boyunca Şubat ayında başlayıp Aralık ayının ortasına kadar süren on haftalık bloklar biçiminde  dört adet öğretim dönemi vardır. Nisan, Temmuz ve Eylül aylarında iki haftalık tatil uygulanır.

Üniversiteler ve Teknik Eğitim Enstitüleri (TAFE Institutes) ‘nde öğretim yılı Şubat ayının son haftasında veya Mart ayının ilk haftasında başlar ve Kasım ayında son bulur. Yüksek öğrenimde ilk haftada öğrenciyi yönlendirme (orientation) haftası uygulanarak öğrencinin eğitim göreceği okul ve bölüm, kampüs ve kampüs faaliyetleri gibi konularda bilgilendirilmesine çalışılır. Her yüksek öğretim kurumunun kendisine ait akademik takvimi olsada genel olarak bir öğretim yılı her biri oniki hafta süren iki eşit döneme ayrılır. Bazı eğitim kurumlarında ise üç sömestr uygulaması vardır. Aralık ayı ile Şubat ayları arasında birçok yüksek eğitim kurumu yıl sonu tatili verselerde, yaz okulu programları uygulayarak yaz tatilinde de öğrencilere eğitim olanağı tanımaktadırlar.

Lisans ve Yüksek Lisans programlarını tezsiz eğitim (coursework) biçiminde yapmak isteyen öğrenciler okullara kayıtlarını yıl başında yaparlar. Bazı Üniversiteler yarıyıl döneminde (midyear term) yeni kayıtları kabul etmektedir ancak bu imkan sadece bazı programlar için geçerlidir. Universitelerin başlama tarihi değişiklik gösterir.

İngilizce Kursları bütün yıl boyunca sürer. Kurs süreleri iki hafta ile 52 hafta arasında değişebilir. Sınıflar Pazartesi ile Cuma günleri arasında yapılır. Bazı durumlarda hafta sonlarında da eğitim uygulanmaktadır.

AQF (Australian Qualification Framework) Avustralya Eğitim Derecelerini ve bunların birbirleri arasında geçişlerini belirleyen bir mevzuattır. Aşağıda AQF tablosunu bulabilirsiniz.