Avustralya yüksek eğitim alanında 43 adet üniversite vardır.  Bunların 40 tanesi devlet üniversitesi, iki tanesi uluslararası üniversite ve bir tanesi özel üniversitedir. 100 adet yükseköğretim programı da yapabilen özel eğitim kurumuna sahiptir.  Eğitim kurumları, birçok lisans programları için ilgili meslek odalarından izin almak zorundadırlar. Bu programlara örnek olarak tıp ve sağlık bilimleri, mühendislik alanları, fen bilimleri, psikoloji ve sosyal hizmet alanları, profesyonel muhasebe alanları gösterilebilir. Meslek odaları programların belli standartlarda müfredata uygun olarak yapıldığından emin olmak için denetimler yapmaktadırlar.

Eğitim Süreleri

Lisan eğitim süreleri tıp ve diş hekimliği alanında 5 yıl, mühendislik alanlarında 4 yıl, psikoloji, fen bilimleri, sosyal bilimler, İşletme ve ekonomi alanlarında 3 yıl süreli olarak verilmektedir. Bununla beraber özellikle teknik ve işletme alanlarında akredite edilmiş meslek eğitim kurumlarında ön lisans diploması veya sertifika-diploma eğitimlerini tamamlamış öğrenciler bu yapmış oldukları eğitimlerden kredi alarak lisans eğitimlerini daha kısa sürede bitirebilmektedirler.

Eğitim Ücretleri

Avustralya'da Lisans Eğitimi
Avustralya’da Lisans Eğitimi

Aşağıdaki eğitim ücretleri yıllık olarak eğitim kurumlarına verilen ücretleri göstermektedir.

Bu ücretler her bir sömestir de taksitlendirilmektedir. Diploma programlarında yıl içinde 3 yada 4 sömestir (trimester) uygulanabilmektedir.

Hazırlık Yılı-Diploma Programları- Yıllık AU$ 15,000-$37,000

Lisans Programları- AU$15,000 – AU$ $33,000*

*Bu fiyatlarda en asgari olanlar lisans eğitimi verip üniversite olarak adlandırılmayan özel meslek eğitim kurumları ile meslek eğitim veren devlet eğitim kurumlarıdır. Tıp ve diş hekimliği, veterinerlik alanlarında eğitim ücretleri bu fiyatlardan daha yüksek olmaktadır.

Akademik Programlar

Avustralya da yüksek eğitim,  üniversite öncesi eğitim(hazırlık yılı, diploma ve sertifika programları), ön lisans programları (associate degree), lisans ve lisans sonrası programlarını içeririr. Bir çok Avustralya eğitim kurumu “Üniversiteye Hazırlık Yılı (Foundation)” programları sunmalarının yanında, öğrenci değişim programları ile yabancı öğencilere Avustralya’da eğitim imkanı tanımaktadır.

“Türk öğrenciler için Avustralya’ daki yüksek öğretim kurumlarına giriş koşulları bazı ufak farklılıklar göstersede bütün eğitim kurumları tarafından aynı koşullar olarak belirlenmiştir.”

Yüksek Eğitim Programları, genel olarak Üniversiteler tarafından sunulsa da günümüzde bazı özel ve devlete bağlı özel meslek eğitim kurumları (VET) Lisans eğitimi vermektedirler. Bu programlardan bazıları üniversiteler ile yapılan ortak eğitim anlaşmaları çerçevesinde verilmektedir. Bunların yanında bazı üniversiteler kısa programlar ve kurumsal gelişim programları sunmaktadırlar.

Hazırlık Yılı (Foundation)/Diploma Programları

Avustralya Üniversitelerinde hazırlık yılı programları uluslararası öğrencilere lisans programları öncesinde seçtikleri disiplinde  lisans eğitimi öncesi hazırlık yapabilmelerine imkan veren programlardır. Bu programlar Avustralya 12. Sınıfına denk olarak gösterilen programlar olsa da IB (International Baccalaureate) ve bazı ülkelerdeki akredite edilmiş lise programlarında eğitim görmüş olan öğrenciler 12 yıllık bir ortaöğrenimden mezun olsalarda hazırlık yılı veya üniversite diploma programlarından birine devam etmeleri gerekmektedir.

Son yıllarda bir çok Avustralya üniversitesi foundation (hazırlık) yılına alternatif olarak “Üniversite Diploma Programları” nı uygulamaktadır. Bu programlar genel olarak iki aşamalı olarak (Part 1-Part 2) uygulanmaktadır.  İngilizce düzeyi ve ortaöğrenim de yaptığı eğitime göre öğrenciler birinci yada ikinci bölüme  doğrudan kabul alabilmektedirler. Öğrenciler diplomanın birinci ve/veya ikinci bölümümünü 8-16 ay arası bir sürede tamamlayıp lisans programının ikinci yılına başlamalarının yanında programlardan mezun oldukları zaman kendilerine diploma verilmektedir. Ancak diploma programları tıp, diş hekimliği ve veterinerlik gibi alanlarda uygulanmamaktadır. Bu alanlarda eğitim görecek olan öğrencilerin hazırlık yılı (foundation) eğitimi yapmaları gerekmektedir.

Onur Yılı

Avustralya’da ayrıca Onur Yılı ( honurs degree) uygulaması bulunmaktadır. 3 yıllık lisans programlarını bitirenler arasında yeterli not ortalamasına sahip olan öğrenciler isterlerse 1 yıl süreli onur yılına devam edebilirler. 4 yıllık eğitim programlarının birçoğu 2015 yılından itibaren onur yılını içerecek biçimde düzenleniştir. Onur yılı derecesine sahip olmak daha üst bir akademik düzey olarak görülmektedir ve iş ve profesyonel hayatta kişiye daha fazla saygınlık sağlamaktadır. Buna ek olarak  Onur yılı derecesine sahip olanlara aynı alanda bir yüksek lisans programını daha kısa sürede bitirmelerine izin verilmektedir.

“Avustralya üniversiteleri sundukları kaliteli eğitim ve geniş araştırma imkanları ve birçok ülkeden gelen nitelikli akademik kadrosu sayesinde dünya çapında bir üne kavuşmuşlardır. Avustralya yüksek eğitim kurumları uluslararası standartlarda eğitim ve öğrenci himetleri verdiklerinden emin olabilmek için kendi içlerinde bir denetleme mekanizması oluşturmuşlardır.Avustralya üniversiteleri kanunlar çerçevesinde özerk bir yapıda oldukları için kendi senatolarını ve yönetim birimlerini oluşturmak ve bütün kararları bu birimlerde almak haklarına sahiptirler.”