Avustralya üniversitelerinin verdiği yükseklisans akademik dereceler aşağıdaki gibidir

 Yüksek Lisans Sertifika Programı (Graduate Certificate Program)

Brisbane graduation
Avustralya’da Yüksek Lisans ve Doktora

Süre : 6 ay

Lisans Programı sonrası yapılan bir eğitimdir ve bir çok master programının ilk basamağı olarak sunulmaktadır. Bu sertifika programlarının meslek eğitim enstitüleri (TAFE/VET) tarafından verilen sertifika programları ile karıştırılmaması gerekmektedir. Bu sertifika programları lisans programlarından edinilen bilgi ve beceriyi daha da ileriye götürebilmek için tasarlanmıştır.

Yüksek Lisans Diploma Programı (Graduate Diploma Program)

Süre : 1 Yıl

Yüksek lisans sertifika programı sonrası yapılan programlardır. Bu sertifika programları yükseklisans programlarından edinilen bilgi ve beceriyi daha da ileriye götürebilmek için tasarlanmıştır.

Master Programları

Süre:1-2 Yıl

Master programları tezli (Research) ve tezsiz programlar olarak ikiye ayrılmaktadır.  Tezli programlar 2 yıl, tezsiz programlar 1 veya 2 yıl sürmektedir. Tezli programlar akademik araştırma yoğunlu programlar oldukları için adayların araştırma yoğunluklu başarılı bir akademik eğitimden gelmeleri gerekmektedir. Bununla beraber tez için bir tez konusu (thesis proposal) hazırlamaları ve bu araştırmalarına imkan verecek üniversiteyi belirlemeleri ve üniversitedeki ilgili akademisyenden onay (referral) alabilmeleri  gerekmektedir. Bu programlar çoğunluğu devlet üniversitesi olan araştırma üniversitelerinde sunulmaktadır. Üniversite statüsünde olmayan ancak bazı lisans ve yüksek lisans programları sunan devlet veya özel meslek eğitim kurumlarında bu programlar mevcut değildir. Bazı durumlarda tezli master ın ilk senesini başarıyla bitiren öğrenciler doktora programlarına Kabul edilerek doktora eğitimlerini daha kısa sürede bitirebilmektedir. Tezli master programlarında burs kazanabilmek olasıdır.

Tezsiz master programları tezsiz programlara oranla daha fazla sınıf ortamında seminerler (lectures)ve küçük gruplu eğitimler (tutorial) biçiminde verilen eğitimlerdir. Bu programların amacı daha fazla sektörel Pratik bilgi ve beceri ile öğrencileri donatmaktır. Bu programlarda bir ana tez-araştırma konusu olmasa da alınan her dersin kendine özgü tezli master programlarına nispeten daha küçük araştırma raporları ve sunumlar içermektedir.

 MBA Programları

Süre: 1-2 Yıl

Avustralya MBA ( Master of Business Administration) programlarında gerek küresel, gerek yerel iş ve yönetim konularında karşılaşılan uygulamalar, takım çalışmaları ve projelerle destekli bir eğitim verilmektedir. Avustralya MBA programları dünyada kendini kanıtlamış programlardır ve bir çok Avustralya Üniversitesinin sunduğu MBA Programı dünyanın en iyi MBA programları arasında yerini almıştır. Avustralya çok kültürlü bir toplum olması, uluslararası öğrenci çeşitliliği ve Avustralya iş dünyasının Asya ülkeleri başta olmak üzere dünyanın önde gelen ekonomileri ile iş ilişki içinde olması Avustralya MBA programlarının küresel bir içerikte verilebilmesine destek olmaktadır. MBA programlarına ön kabul koşulu olarak bir çok üniversite 1-3 yıl arasında değişen iş deneyimi istemekle beraber uluslararası öğrencilere özel olarak tasarlanan yoğun MBA programlarına katılanlar için bu şart aranmamaktadır. İş deneyimi olmayan adaylar için digger bir seçenek bazı üniversitelerde geçerli olmak üzere Graduate Certificate ve Graduate diploma programlarını iyi bir not ortalaması ile bitirmektir. Sonuç olarak Graduate Certificate ve Graduate diploma MBA programlarının içine entegre edilmiş aşamalardır. MBA programlarına eklenen programlar değillerdir.

Doktora Programları (Phd)

Süre: 3 Yıl

Özellikle tezli master programlarını bitiren öğrencilerin Kabul edildiği programlardır. Avustralya üniversiteleri doktora (phd) programı öğrencilerine geniş akademik ve sosyal imkanlar tanımaktadır. Doktora öğrencileri bazı üniversitelerde kendi çalışma odalarına dahi sahiptirler. Avustralya devleti araştırmaya önemli bütçeler ayırdığı için, Üniversiteler doktora programlarını yoğun araştırma ekseninde  düzenlemektedir.

Standart doktora (Phd) Programlarında adayların önce doktora için bir tez konusu belirlemeleri gerekmektedir. Sonrasında tez konusunda çalışma yapabilecekleri, bu alanda çalışma yapan bir üniversite belirleyip ilgili bilim alanından sorumlu akademisyenlere bir tez teklifi (Research Proposal) ile başvurmaları gerekmektedir. İlgili akademisyen tez teklifini kabul ettikten sonra üniversite kayıt ofisi (International administration Office) kayıt işlemlerini sonuçlandırmaktadır.

Standart doktora programları dışında Avustralya Üniversiteleri işletme, ekonomi ve hukuk alanlarında konusunda iyi bir iş deneyimi geçmişi  olupta akademik bir master eğitimi yapamamış kişilere Profesyonel doktora (professional doctorate) programı sunmaktadırlar.

Bütün yükseklisans ve doktora programları için öğrencilerin İngilizce bilgilerinin yeterli düzeyde olması gerekse deİngilizcesi yeterli düzeyde olmayan öğrenciler başvurdukları üniversitenin dil okulunda İngilizcelerini yeterli düzeye getirdikten sonra ana eğitim programına başlayabilirler.

Academic Link danışmanları sizin için en doğru Yüksek lisans programını seçmenizi sağlamalarının yanında üniversitelere başvuru, İngilizcesi yeterli olmayanların dil okuluna yerleştirilmesi ve vize işlemlerinde  yardıma hazırdırlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçiniz.